1. Hội viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam để ký kết Hợp đồng này (ví dụ: Hội viên phải là người từ 18 tuổi trở lên). Hội viên bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự (ví dụ: Hội viên từ 12 đến 17 tuổi), Hội viên khẳng định rằng Hội viên đã được người đại diện theo pháp luật cử đại diện đồng ý trước khi ký kết hợp đồng này.

2. Tất cả khoản tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ tình huống nào trừ khi được quy định trong Hợp đồng này.

3. Bảo lưu thẻ tập phí là 100k/tháng. Bảo lưu tối thiểu 01 tháng, tối đa là 12 tháng (đối với thẻ từ 1 năm trở lên. Thẻ không có quyền chuyển nhượng, trường hợp được hỗ trợ chuyển nhượng sẽ mất phí là 30% tổng giá trị hợp đồng (áp dụng với thẻ trên 1 năm và còn thời hạn trên 3 tháng). Thẻ dưới 1 năm không có quyền bảo lưu và chuyển nhượng.

4. Trong trường hợp Thẻ Hội viên bị thất lạc, Hội viên liên hệ với SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER để được cấp lại thẻ mới, Hội viên sẽ chịu phí cấp lại thẻ là 200.000 VNĐ.

5. Trong trường hợp tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn khiến cho Hội viên không thể sử dụng phần lớn trang thiết bị tại Câu lạc bộ, Hội viên có thể chấm dứt Hợp đồng mà không phải thanh toán phí Hội viên và các khoản phí cho các dịch vụ ngoài dịch vụ mà Hội viên đã sử dụng trước thời điểm xảy ra tử vong hoặc thương tật. Nếu Hội viên đã thanh toán trước các khoản phí cho phần dịch vụ chưa sửa chữa, thì một phần tỷ lệ phí Hội viên tương ứng cho khoảng thời gian còn lại của Hợp đồng này sau khi trừ đi mức phí (2.000.000 VNĐ) sẽ được hoàn lại cho Hội viên hoặc người thừa kế của Hội viên trong 30 ngày làm việc. Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy chứng nhận y khoa do cấp có thẩm quyền hoặc một cơ sở y tế được phép hoạt động cấp phải được gửi đến Câu lạc bộ ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày thanh toán Phí Hội viên.

6. Vì sự an toàn và tôn trọng các Hội viên khác, SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER bảo lưu quyền chấm dứt Hợp đồng này và nghĩa vụ của Hội viên nếu Hội viên vi phạm Hợp đồng này, quy tắc ứng xử tại Câu lạc bộ, hoặc bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện. Trong trường hợp đó, Hội viên sẽ không được hoàn trả lại bất kỳ khoản phí nào.

7. Để vào Câu lạc bộ, Hội viên phải xuất trình Thẻ Hội viên, Nhân viên của SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER sẽ chụp một tấm hình của Hội viên cho mục đích nhận dạng Hội viên.

8. Tất cả các điều khoản trong Hợp đồng này là độc lập. Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thực thi thì tính hợp lệ và giá trị thi hành của các điều khoản khác của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Hợp đồng này bao gồm các Điều khoản và Điều kiện về Thẻ Hội viên, các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm, tạo thành toàn bộ Hợp đồng giữa Hội viên và SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER liên quan đến tư cách Hội viên và thay thế tất cả các thảo luận, thương lượng, thỏa thuận trước đây giữa Hội viên và SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER.

10.  SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER bảo lưu quyền sửa đổi loại chương trình lớp nhóm/ yoga/ huấn luyện viên cá nhân/ huấn luyện viên cho các lớp trong Câu lạc bộ mà không cần phải thông báo trước. Hội viên hiểu và đồng ý rằng các lớp này có thể không có sẵn tùy từng thời điểm.

11. Fitness Orientation (Tập luyện định hướng với huấn luyện viên) không được xem như là Luyện tập với Huấn luyện viên cá nhân. Luyện tập với Huấn luyện viên cá nhân phải trả thêm phí.

12. SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER sẽ hủy các nhóm lớp / yoga khi số lượng Hội viên ít hơn 3 người.

13.Trong mỗi buổi tập luyện, Hội viên có quyền sử dụng một ngăn tủ theo ngày để tư trang của mình. Hội viên phải dọn tư trang của mình khỏi ngăn tủ sau khi Hội viên kết thúc mỗi buổi tập. Ngăn tủ theo ngày sẽ được nhân viên của SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER dọn dẹp mỗi tối và đồ đạc trong ngăn tủ sẽ được loại bỏ vì lý do vệ sinh. Câu lạc bộ có cung cấp tủ dài hạn, Hội viên có thể thuê tủ dài hạn. Vui lòng tham vấn nhân viên Câu lạc bộ để biết thêm chi tiết.

14. Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian của Hợp đồng này, SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER có toàn quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào. Hội viên theo đây, vô điều kiện và không hủy ngang, chấp thuận bất kỳ việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER theo Hợp đồng này cho bên thứ ba.

15. Việc thay đổi địa điểm và tên Câu lạc bộ: SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER có thể thay đổi địa điểm của Câu lạc bộ mà SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER cho là thích hợp, với điều kiện địa điểm mới sẽ nằm trong bán kính 5 km tính từ địa điểm cũ. SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER có toàn quyền thay tên Câu lạc bộ.

16. Bất kì sửa đổi/ bổ sung nào đối với Hợp đồng này cũng phải được lập thành văn bản và được ký bởi Hội viên và người đại diện ủy quyền của SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER. Bất kỳ thay đổi nào do viết tay và lời nói đều không hợp lệ. SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER có toàn quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện tùy từng thời điểm và các Điều khoản và Điều kiện này không nhằm mục đích bao gồm toàn bộ hay hạn chế Câu lạc bộ trong thời gian hoạt động kinh doanh. Bản cập nhật của các Điều khoản và Điều kiện được đặt ở quầy tiếp tân của Câu lạc bộ. Tất cả các bản trước đó đều không có hiệu lực.

17. Hợp đồng này được làm thành hai bản như nhau, được xem là bản gốc của Hợp đồng. SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER sẽ giữ bản trên cùng và Hội viên giữ bản còn lại. Hội viên xác nhận rằng đã nhận được một bản của Hợp đồng này. Hợp đồng này có thể sử dụng để ra vào Câu lạc bộ cho đến khi nhận được Thẻ Hội viên.

18. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết cho đến khi thời hạn Thẻ Hội viên kết thúc hoặc bị chấm dứt theo các Điều khoản và Điều kiện.

19. Hội viên đủ thời gian đọc hiểu các điều khoản và ký xác nhận hợp pháp trên bản hợp đồng hội viên.

1. Trong trường hợp hội viên tham gia tại SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER mà không có Huấn luyện viên đi kèm mà khi tự ý gây ra các rủi ro tổn thương về thể chất lẫn tinh thần cho mình thì SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với Hội viên đó.

2. Hội viên cam đoan và khẳng định rằng đã tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tham gia tập luyện tại SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER. Khi tham gia tập luyện Hội viên phải thông báo rõ tình hình bệnh lý, nếu không thông báo trong quá trình tập luyện xảy ra tổn thất về tinh thần và thể xác thì SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER không chịu trách nhiệm.

3. Nếu có bất kỳ một yêu cầu nào do Khách mời của Hội viên liên quan đến thương tổn về tinh thần và thể chất thì Hội viên đồng ý bảo vệ SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER khỏi các yêu cầu đó và thanh toán cho SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER tất cả các chi phí, bao gồm phí luật sư liên quan đến yêu cầu đó và bồi thường .

4. SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào hoặc bị lấy cắp tại CLB do bất kỳ lý do gì. Hội viên chịu toàn bộ trách nhiệm bảo quản, giữ gìn đồ đạc cá nhân của mình trong khuôn viên CLB.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG HỘI VIÊN
CỦA TRUNG TÂM SPARTAN FITNESS & YOGA CENTER