–  CHO THUÊ VỊ TRÍ QUẢNG CÁO: TIVI LED, BOOTH QUẢNG CÁO, STANDEE, TENTCARD ĐỂ BÀN,…

–  CHO THUÊ PHÒNG QUAY QUẢNG CÁO: DANCE, YOGA, GYM, FREEWEIGHT.