THÔNG TIN CÁC LỚP TẬP TẠI TRUNG TÂM CAO CẤP SPARTAN

Trung tâm cao cấp Spartan mở cửa từ: 5h30 – 21h30, tất cả các ngày trong tuần.

Lịch tập tuần sau

(Bấm vào đây xem lịch tập tuần này)

Từ ngày: 26/04 – 02/05

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
5h45

6h35

VINYASA YOGA

MASTER LAN

ASHTANGA YOGA

MASTER G.ADAK

ADVANCED YOGA

MASTER THỊNH

CORE YOGA

MASTER G.ADAK

E-STICK YOGA

MASTER LAN

7h30

8h30

VINYASA YOGA

MASTER THỊNH

HATHA YOGA

MASTER LAN

VINYASA FLOW

MASTER G.ADAK

BALANCE YOGA

MASTER LAN

BACKBEND

BEGINNER

MASTER THỊNH

12h00

13h00

HATHA YOGA

MASTER LAN

DEEP STRETCHING

MASTER G.ADAK

BALANCE YOGA

MASTER LAN

ADVANCED YOGA

MASTER G.ADAK

VINYASA YOGA

MASTER LAN

15h00

16h00

BACKBEND

MASTER G.ADAK

STRETCH

MASTER THỊNH

WHEEL YOGA

MASTER G.ADAK

TWIST YOGA

MASTER THỊNH

VINYASA YOGA

MASTER LAN

16h30

17h30

VINYASA YOGA

MASTER LAN

HIP + SIDE BEND

MASTER G.ADAK

E-STICK YOGA

MASTER LAN

BALANCE YOGA

MASTER LAN

HIP OPENING

MASTER G.ADAK

18h00

19h00

HATHA YOGA MIX YOGA

MASTER G.ADAK

VINYASA YOGA STRAP YOGA

MASTER G.ADAK

E-STICK YOGA
19h30

20h30

TWISTING AND SPINE

MASTER G.ADAK

VINYASA YOGA

MASTER LAN

BALL YOGA

MASTER G.ADAK

HATHA YOGA ADVANCED YOGA

MASTER G.ADAK

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
7h00

8h00

TABATA WORKOUT

LE ANH

STRENGTH

JENNY

CORE AND STRETCHING

JENNY

COMPOUND UPPER BODY

LE ANH

COMPOUND LOWER BODY

LE ANH

17h00

18h00

18h00

19h00

CARDIO TRAINING

JENNY

LOWER BODY

V3

DANCE

KEN

STRENGTH

JENNY

ZUMBA

KEN

19h10

20h10

ZUMBA

KEN

DANCE

KEN

STRENGTH

V3

STEP & CORE

V3

DANCE

KEN

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
18h00

18h45

SPIN

V3

SPIN

JENNY

SPIN

V3

SPIN

V3

Giải thích các thuật ngữ:

Contact Me on Zalo