Thank You

Chúc mừng bạn {{name}} đã đăng ký thành công. Spartan sẽ sớm liên hệ với bạn {{name}} để trao tặng giải thưởng.

CHÚC MỪNG

VỀ TRANG CHỦ

Lưu ý:  giải thưởng chỉ có giá trị sau 24h kể từ lúc quay. Quá thời hạn 24h sẽ không có giá trị nhận thưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *